Green bunching onions.  4oz in a bunch.  $2.00 per bunch, or 3 bunches for $5.00  ETA July 1

Bunching onions

C$2.00Price